Kwasy azotowe

Wzór kwasu Nazwa kwasu Nazwa zwyczajowa Wzór strukturalny Anion
H2N2O2 kwas azotowy(I)
lub diazotowy(I)
kwas podazotowy [N2O2]2-
HNO2 kwas azotowy (III) kwas azotawy
H-O-N=O
[NO2]-
HNO3 kwas azotowy(V) kwas azotowy
     O
    //
H-O-N=O
[NO3]-
HNO4 kwas nadtlenoazotowy(V)
lub peroksoazotowy(V)
       O
      //
H-O-O-N=O
[NO4]-
HOONO kwas nadtelnoazotowy(III)
H-O-O-N=O
[OONO]-

Kwas azotowy(V) (HNO3):